Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2013

psychooopath
Myślę,że strach tez jest czasami potrzebny,bo nie ma nic lepszego niż skonfrontowanie się z czymś co przeraża Cię najbardziej... i stawienie temu czoła.
— XYZ
psychooopath
9093 4910
psychooopath
9054 c5a6
psychooopath
9028 72f2
Reposted byjestemzajebistymaciorydontyoumalech
psychooopath
psychooopath
1241 fa8b
Reposted fromflesz flesz
psychooopath
1567 3010
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaflesz flesz
psychooopath
Nauczyłem w życiu się
Paru rzeczy - wszystkich źle
— Kult
Reposted fromBettyLou BettyLou viaflesz flesz
psychooopath
Prawda jest taka,że każdy ma swój głos i przychodzi czas,że musisz krzyczeć,by zawalczyć o to czego pragniesz najbardziej...
— STEP UP 4.
Reposted byextraordinary-93 extraordinary-93
psychooopath
Fajnie by było
znów się zakochać
bez wzajemności
skoro inaczej się nie da.
— Michał Zabłocki
Reposted fromflesz flesz
psychooopath
7677 7b8b
Reposted fromflesz flesz
psychooopath
Własny brud głośno puka, ręka klucz, żadna ulga
Wracam tu, tu spędzam dni, powinienem coś czuć, a nie czuję nic
W głowie ciągle jeden głos, musisz znaleźć dom, musisz znaleźć dom
— Mam Na Imię Aleksander "Dom" (ft. Miuosh)
Reposted fromxalchemic xalchemic
psychooopath
7701 ff39
Reposted frombezinteresowna bezinteresowna
psychooopath
Niespodziewana motywacjo, weź nie znikaj jak zwykle po tygodniu, co?
— proszę.
Reposted fromsonaive sonaive
psychooopath
7871 a7cc
Reposted fromflesz flesz
psychooopath
8032 80d9
Reposted fromflesz flesz
psychooopath
8149 875a
Reposted fromflesz flesz
psychooopath
8155 79c5
Reposted fromflesz flesz
psychooopath
8187 d3f3
Reposted fromflesz flesz
psychooopath
8191 c1bd
Reposted fromflesz flesz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl